Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

System BMS

Wszystko pod kontrolą!

Building Management System jest systemem zarządzania budynkiem.
Pełni on rolę integratora większości instalacji zapewniających funkcjonowanie obiektu.

Należą do nich:

  • system wentylacji i klimatyzacji
  • instalacja grzewcza
  • instalacje elektryczne
  • instalacje sanitarne
  • system audio – wideo
  • system CCTV
  • System Kontroli Dostępu
  • system przeciwpożarowy
  • system antywłamaniowy

Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie

Możliwość monitoringu i sterowania automatyką układów wentylacyjnych:
- regulacja temperatury nawiewu i wywiewu
- kontrola wydatków wentylatorów
- zabezpieczenia elementów automatyki

Monitoring i sterowanie lokalnych urządzeń utrzymania komfortu temperaturowego:
- klimatyzatory
- klimakonwektory
- kurtyny powietrzne
- aparaty grzewcze
- grzejniki podłogowe
- ogrzewanie podłogowe

Instalacje elektryczne

Monitoring:
- odczytów liczników energii elektrycznej oraz analizatorów sieci
- stanów wyłączników głównych rozdzielnic elektrycznych
- stanów przekaźników kontroli faz
- załączania obwodów elektrycznych
- stanów zabezpieczeń obwodów elektrycznych
- przepięć w instalacji
- instalacji agregatu prądotwórczego

Dodatkowo możliwe jest (we współpracy z branżą elektryczną) załączanie wybranych obwodów elektrycznych i
stref oświetleniowych.

Instalacje sanitarne

Monitoring:
- automatyki przepompowni wody deszczowej
- automatyki stacji hydroforowej

Systemy przeciwpożarowy SAP

Monitoring stanów czujek pożarowych, klap pożarowych i wentylatorów oddymiających obsługiwanych przez system
p.poż. w obiekcie, a także instalacji tryskaczowej i hydrantowej.

  

System Zarządzania Hotelem

Na potrzeby obiektu hotelowego proponuje się sprzężenie funkcjonalności systemu BMS z zdarzeniami zachodzącymi
w systemie hotelowym. Pozwoli to w sposób ciągły i w pełni automatyczny kontrolować komfort temperaturowy pokojów.
Zakres wspomnianej funkcjonalności uzależniony jest od możliwości integracyjnych systemu hotelowego jednak zakłada
się co najmniej możliwość monitorowania przez system BMS bazy rezerwacji pokoi, co pozwoli na automatyczne
dostosowanie parametrów temperaturowych różnych w zależności od stanu pokoju –zarezerwowany/wolny.
Dla pokoi niewynajętych zakłada się pracę układów grzewczo -chłodniczych w trybie ekonomicznym, co pozwoli znacznie
zaoszczędzić zużycie energii w obiekcie. Po rezerwacji pokoju system BMS monitoruje zgodnie z kalendarzem zbliżający
się termin wprowadzenia gościa i odpowiednio wcześniej uruchamia proces dostosowania warunków w pomieszczeniach
wynajmowanych. W przypadku sieci hotelowych możliwa jest realizacja zdalnego zarządzania.